DIALOOGBEGELEIDING

Wat doe je als er niet écht een conflict is, maar wel wrijving, onduidelijkheid of ontevredenheid in de communicatie?

Wat is dialoogbegeleiding?

Een mediation-traject start met het tekenen van een uitgebreide mediationovereenkomst waarmee mediator en betrokken partijen zich verbinden aan een flink aantal afspraken. Dat doen wij bij dialoogbegeleiding niet. Wij gaan ervan uit dat:

  • ieder die ons inschakelt zijn best doet en actief mee doet
  • de opdrachtgever betaalt
  • iedereen zich open stelt en wil leren
  • je ons aanspreekt als je denkt dat het niet goed (genoeg) gaat
  • we er samen altijd uitkomen

Onze rol
In de rol van mediator zijn we neutraal: we hebben geen mening hebben en is het aan de partijen zélf om met oplossingen te komen. Als dialoogbegeleider of dialoogcoach kunnen we een vrijere rol aannemen en soms wel een voorzetje doen voor mogelijke oplossingen. Of (on)gevraagd advies geven over dat wat er gaande is.

Geheimhouding
Geheimhouding een groot goed binnen mediation. Als dialoogcoach hangen we natuurlijk niet ‘de vuile was’ buiten, maar bij een dialoogtraject staat absolute vertrouwelijkheid niet vooraf vast. We spreken met elkaar af of en hoe informatie uit de dialoogsessie, ook met anderen binnen of buiten het traject gedeeld kan worden.